Samen werken aan Samen leven

Afval Problematiek

Wijkgroep Groenewoud aan de Eikenlaan 88e organiseert op vrijdag 17 maart van 10:00 tot 11:30 weer een thema koffie ochtend. Het thema is het plaatsen van vuil bij de restafval containers in de Nissewaard .

We willen graag met bewoners dit probleem bespreken. We proberen samen met de bewoners de problemen te inventariseren en oplossingen definiëren.

We zullen ons op deze ochtend afvragen wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe dit probleem ons raakt om zo mogelijke oplossingen in kaart brengen. De resultaten worden verzameld en verder uitgewerkt. Op vrijdag 31 maart houden we weer een koffie ochtend houden waarbij wethouder Mijnans aanwezig zal zijn waar wij onze gedachten met hem zullen bespreken.

Natuurlijk ben je ook voor deze koffie ochtend uitgenodigd. We beginnen deze keer om 9:00 uur en we verwachten to 10:30 met de wethouder te kunnen spreken. Gedurende die tijd zal hij onze vragen beantwoorden. Vindt u ook dat het moet stoppen om van deze prachtige gemeente een vuilstortplaats te maken, waarbij kinderen tussen de ratten spelen en alle andere ongedierte? Kom dan naar deze koffie ochtend.

Er zal op vrijdag 17 maart onder voorbehoud ook een presentatie worden gegeven door de afvalcoach van Reinis. We gaan kijken of de directie van Reinis bereid is om 17, of anders op 31 maart aanwezig te zijn.